©
Theme Credit

Happy Birthday Roger Delgado xxx

20 notes · #roger delgado #I miss you dearly
  1. yourstatusisnotquo reblogged this from sunshinephoenix
  2. thedandydoctor reblogged this from sunshinephoenix
  3. tuppence-beresford reblogged this from sunshinephoenix
  4. 3rddoctor reblogged this from sunshinephoenix
  5. zombie-slaying-in-the-tardis reblogged this from sunshinephoenix
  6. mbrainspaz reblogged this from ctrlaltderezz
  7. tsukkuyomikokuryuu reblogged this from orvillegoggles
  8. orvillegoggles reblogged this from ctrlaltderezz
  9. ctrlaltderezz reblogged this from sunshinephoenix
  10. sunshinephoenix posted this